HR
EN
DE
POČETNA
O NAMA
USLUGE
URED
NAŠ TIM
NOVOSTI
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd

TRAŽENJE INVESTITORA

Pri identifikaciji potencijalnih investitora fokusiramo se na sljedeća područja:


• razumijevanje ciljeva transakcije,
• priprema plana izvršenja transakcije koji najbolje odgovara ciljevima,
• identificiranje potencijalnih investitora prema kriterijima koji će omogućiti ostvarivanje cilja transakcije,
• vrednovanje i utvrđivanje mogućnosti za pregovore,
• identificiranje ključnih rizika i najvažnijih čimbenika za uspješno zatvaranje transakcije (deal-breakers - i deal-makers),
• priprema najefikasnije strukture transakcije za kupca odnosno prodavatelja.

KF Finance d.o.o.
Strojarska cesta 20 (VMD kvart),
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 8000 570
+385 91 6363 091
+385 91 3233 091
info@kf-finance.hr